Please wait
Llwytho .....

Ychwanegwch hyd at 5 o ffotograffau, fideo neu ffeiliau sain (uchafswm: 30mb yr un) i helpu i egluro'r broblem.

Gall uwchlwytho lluniau, fideos neu sain yn helpu i egluro eich mater a gallai olygu eich mater ei ddatrys yn gynt

Eiddo'n wag

Rydych ar fin codi mater yn erbyn eiddo gwag. Cliciwch yma i godi mater ar ran meddiannydd mewn eiddo meddiannaeth

*ee cyfyngiadau parcio neu fynediad cyfyngedig i faniau

NEU